REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM “PRZYSTAŃ”

w GRZYBOWIE, woj. zachodniopomorskie

Drodzy Goście,

Niniejszy regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego i udanego pobytu wszystkich Gości Ośrodka Wypoczynkowego “PRZYSTAŃ”. Przebywanie na terenie Ośrodka  “PRZYSTAŃ” wymaga znajomości i akceptacji obowiązujących w nim zasad.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy “PRZYSTAŃ” świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty 24h/7dni w tygodniu dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z nadmorskiego wypoczynku przestrzegając naszych zasad.
 2. OW “PRZYSTAŃ” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Kierownikowi OW “PRZYSTAŃ”, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Reklamacje nie powinny dotyczyć czynników od nas niezależnych.
 3. Przebywanie na terenie OW “PRZYSTAŃ” i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne. Wypożyczamy także na życzenie bez dodatkowych opłat sprzęt plażowy i sportowy, np. rowery lub ręczniki plażowe.
 4. Okres pobytu rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia po przybyciu
  i kończy się w dniu wyjazdu o godz. 10.00. Jeżeli Gość wykupił pobyt w pakiecie z wyżywieniem, wówczas wyżywienie rozpoczyna obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Godziny posiłków podane są na stronie: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/. Nie stawienie się na posiłek w godzinach jego wydawania, skutkuje jego utratą.
 5. Wyżywienie w OW “PRZYSTAŃ” ma charakter tradycyjny lub wegetariański.
 6. Rezerwacja pobytu w OW “PRZYSTAŃ” jest możliwa telefonicznie poprzez numery: 609 602 488 albo 94 355 36 01 lub pocztą elektroniczną poprzez e-mail: biuro@osrodekprzystan.pl . Po wskazaniu terminu Gość oczekuje na potwierdzenie rezerwacji przez Kierownika OW “PRZYSTAŃ”.
 7. Korzystanie z podstawowej oferty OW “PRZYSTAŃ” jest odpłatne wg aktualnego cennika zamieszczonego online: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/ Zmiany w cenniku nigdy nie działają wstecz i nie dotyczą rozpoczętego już pobytu.
 8. Z tytułu zaakceptowanej rezerwacji pobieramy zadatek w wysokości 30% wyliczonej opłaty całkowitej za pobyt w OW “PRZYSTAŃ” na poczet końcowego rozliczenia. Zadatek należy wpłacić do 10 dni po potwierdzeniu rezerwacji, pod rygorem anulowania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji po zapłacie bez potrącenia kosztów administracyjnych w wysokości 5% opłaty całkowitej jest możliwe wyłącznie z przyczyn obiektywnych (tj. takich, których nie można przewidzieć przy zachowaniu zwykłej staranności).  Zachęcamy do opłacenia pobytu za pośrednictwem Bonu Turystycznego – w szczególności w roku 2022r. Po aktywowaniu Bonu należy przekazać kod Bonu do OW “PRZYSTAŃ”  z informacją o przeznaczanej kwocie, a natychmiast po otrzymaniu wiadomości SMS o kodzie potwierdzającym użycie Bonu, dostarczyć go do OW “PRZYSTAŃ”.
 9. Akceptujemy wyłącznie płatność w złotych polskich wg zasad opisanych w cenniku: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/ Jako potwierdzenie zapłaty wystawiamy paragon fiskalny. Faktury VAT wystawiamy na życzenie Gości. O chęci otrzymania faktury klient powinien poinformować przed dokonaniem zapłaty.
 10. Osoby pragnące skorzystać z wypoczynku w OW “PRZYSTAŃ”, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się po przyjeździe do biura, w celu dopełnienia formalności związanych z pobytem.
 11. Całodobowo na terenie OW “PRZYSTAŃ” mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przybycia) wg obowiązującego cennika.
 12. Osoby niezameldowane w OW “PRZYSTAŃ” mogą na jego terenie odwiedzać Gości w godzinach: 7.00 – 22.00, po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika OW “PRZYSTAŃ”.
 13. Parking przy OW “PRZYSTAŃ” jest parkingiem niestrzeżonym. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
 14. Cisza nocna w OW “PRZYSTAŃ” obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 15. Na terenie OW “PRZYSTAŃ” obowiązuje bezwarunkowy zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz naruszania prywatności i wypoczynku Gości, obejmujący teren i budynki.
 16. Osoby przebywające na terenie OW “PRZYSTAŃ” ponoszą wyłączną odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
 17. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg aktualnego cennika.
 18. Prosimy nie przemeblowywać pokoi bez wiedzy i zgody kierownika OW “PRZYSTAŃ”.
 19. Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka lub dorobienia klucza (20 zł).
 20. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia OW “PRZYSTAŃ” prosimy zgłaszać na bieżąco Kierownikowi OW “PRZYSTAŃ”.
 21. Na terenie OW “PRZYSTAŃ” zabronione jest bezwarunkowo:
 1. rozpalanie ognia bez zgody personelu;
 2. zakłócanie spokoju pozostałych Gości przez odtwarzanie głośnej muzyki lub fajerwerki,
 3. zakłócanie ciszy nocnej.
 1. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Zobowiązani są też do sprzątania nieczystości, wyprowadzania swoich podopiecznych na smyczy, z kagańcem i powinni posiadać aktualną książeczkę szczepień. Kierownik zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej (do 20% wartości całkowitej pobytu) na poczet ewentualnych napraw wynikających z zaniedbania dozoru nad zwierzętami.
 1. Goście są zobowiązani do używania wyposażenia OW “PRZYSTAŃ” zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. OW “PRZYSTAŃ” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. OW “PRZYSTAŃ” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości w pokoju po ich wyjeździe, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowamy je przez 1 miesiąc, a następnie je zutylizujemy lub przekażemy organizacjom charytatywnym.
 2. Dzieci przebywające na terenie OW “PRZYSTAŃ” powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.
 3. Kierownik OW “PRZYSTAŃ” ma prawo odmowy zakwaterowania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie przyjęty za niestosowny lub nieprzyzwoity – warunek ten Goście przyjmują bezwarunkowo.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 i jest zamieszony online pod adresem: https://www.osrodekprzystan.pl/regulamin/ . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają normy polskiego Kodeksu cywilnego.
 5. Goście korzystający z usług OW “PRZYSTAŃ” zobowiązują się na piśmie przed zakwaterowaniem przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń personelu i służb.
 6. Personel OW “PRZYSTAŃ” zawsze służy Gościom wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

 

 

Życzymy zawsze udanego wypoczynku  🙂

 

 

Kierownik OW “PRZYSTAŃ” jest dostępny pod nr telefonu: 609 602 488  w godz. 8.00 – 19.00 za wyjątkiem soboty.

 

"Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (e-mail) przez Administratora (Właściciela Ośrodka) w celu wysyłki ofert własnych (informacji handlowej) drogą elektroniczną. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, obowiązuje także do zmiany celu przetwarzania. Szczegółowe zapisy odnośnie ochrony prywatności stosowanej przez Administratora znajdują się online pod adresem https://www.osrodekprzystan.pl/polityka-prywatnosci/ lub po kliknięciu w przycisk "Polityka prywatności" poniżej."