REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM “PRZYSTAŃ”

w GRZYBOWIE, woj. zachodniopomorskie

Drodzy Goście,

Niniejszy regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego i udanego pobytu wszystkich Gości Ośrodka Wypoczynkowego “PRZYSTAŃ”. Przebywanie na terenie Ośrodka  “PRZYSTAŃ” wymaga znajomości i akceptacji obowiązujących w nim zasad.

 • Ośrodek Wypoczynkowy “PRZYSTAŃ” świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty 24h/7dni w tygodniu dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z nadmorskiego wypoczynku przestrzegając naszych zasad.

 • OW “PRZYSTAŃ” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Kierownikowi OW “PRZYSTAŃ”, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Reklamacje nie powinny dotyczyć czynników od nas niezależnych.

 • Przebywanie na terenie OW “PRZYSTAŃ” i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne. Wypożyczamy także na życzenie bez dodatkowych opłat sprzęt plażowy (koce plażowe, ręczniki plażowe, parawany, zabawki dla dzieci) i sportowy oraz rowery (dodatkowa opłata) lub leżaki (dodatkowa opłata).

 • Okres pobytu rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia po przybyciu
  i kończy się w dniu wyjazdu o godz. 10.00. Jeżeli Gość wykupił pobyt w pakiecie z wyżywieniem, wówczas wyżywienie rozpoczyna obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Godziny posiłków podane są na stronie: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/. Nie stawienie się na posiłek w godzinach jego wydawania, skutkuje jego utratą.

 • Wyżywienie w OW “PRZYSTAŃ” ma charakter tradycyjny lub wegetariański.

 • Rezerwacja pobytu w OW “PRZYSTAŃ” jest możliwa telefonicznie poprzez numery: 609 602 488 albo 94 355 36 01 lub pocztą elektroniczną poprzez e-mail: biuro@osrodekprzystan.pl . Po wskazaniu terminu Gość oczekuje na potwierdzenie rezerwacji przez Kierownika OW “PRZYSTAŃ”.

 • Korzystanie z podstawowej oferty OW “PRZYSTAŃ” jest odpłatne wg aktualnego cennika zamieszczonego online: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/ Zmiany w cenniku nigdy nie działają wstecz i nie dotyczą rozpoczętego już pobytu.

 • Z tytułu zaakceptowanej rezerwacji pobieramy zadatek w wysokości 30% wyliczonej opłaty całkowitej za pobyt w OW “PRZYSTAŃ” na poczet końcowego rozliczenia. Zadatek należy wpłacić do 10 dni po potwierdzeniu rezerwacji, pod rygorem anulowania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji po zapłacie bez potrącenia kosztów administracyjnych w wysokości 5% opłaty całkowitej jest możliwe wyłącznie z przyczyn obiektywnych (tj. takich, których nie można przewidzieć przy zachowaniu zwykłej staranności).

 • Akceptujemy wyłącznie płatność w złotych polskich wg zasad opisanych w cenniku: https://www.osrodekprzystan.pl/cennik/ Jako potwierdzenie zapłaty wystawiamy paragon fiskalny. Faktury VAT wystawiamy na życzenie Gości. O chęci otrzymania faktury klient powinien poinformować przed dokonaniem zapłaty zadatku. W przypadku braku informacji ze strony Gości przed dokonaniem płatności o chęci otrzymania faktury, automatycznie zostanie wystawiony paragon i nie będzie możliwości jego zmiany.

 • Osoby pragnące skorzystać z wypoczynku w OW “PRZYSTAŃ”, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się po przyjeździe do biura, w celu dopełnienia formalności związanych z pobytem (rejestracja, opłata, odbiór kluczy).

 • Całodobowo na terenie OW “PRZYSTAŃ” mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przybycia) wg obowiązującego cennika.

 • Osoby niezameldowane w OW “PRZYSTAŃ” mogą na jego terenie odwiedzać Gości w godzinach: 7.00 – 22.00, po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika OW “PRZYSTAŃ”.

 • Parking przy OW “PRZYSTAŃ” jest parkingiem niestrzeżonym. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

 • Cisza nocna w OW “PRZYSTAŃ” obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

 • Na terenie OW “PRZYSTAŃ” obowiązuje bezwarunkowy zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz naruszania prywatności i wypoczynku Gości, obejmujący teren i budynki.

 • Osoby przebywające na terenie OW “PRZYSTAŃ” ponoszą wyłączną odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

 • Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg aktualnego cennika.

 • Prosimy nie zmieniać ustawienia mebli w pokojach bez wiedzy i zgody kierownika OW “PRZYSTAŃ”.

 • Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka lub dorobienia klucza (20 zł).

 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia OW “PRZYSTAŃ” prosimy zgłaszać na bieżąco Kierownikowi OW “PRZYSTAŃ”.

 • Na terenie OW “PRZYSTAŃ” zabronione jest bezwarunkowo:
  a) rozpalanie ognia bez zgody personelu;
  b) zakłócanie spokoju pozostałych Gości przez odtwarzanie głośnej muzyki lub fajerwerki,
  c)zakłócanie ciszy nocnej.

 • Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Zobowiązani są też do sprzątania nieczystości, wyprowadzania swoich podopiecznych na smyczy, z kagańcem i powinni posiadać aktualną książeczkę szczepień. Kierownik zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej (do 20% wartości całkowitej pobytu) na poczet ewentualnych napraw wynikających z zaniedbania dozoru nad zwierzętami.

 • Goście są zobowiązani do używania wyposażenia OW “PRZYSTAŃ” zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • OW “PRZYSTAŃ” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. OW “PRZYSTAŃ” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości w pokoju po ich wyjeździe, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowamy je przez 1 miesiąc, a następnie je zutylizujemy lub przekażemy organizacjom charytatywnym.

 • Dzieci przebywające na terenie OW “PRZYSTAŃ” powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

 • Kierownik OW “PRZYSTAŃ” ma prawo odmowy zakwaterowania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie przyjęty za niestosowny lub nieprzyzwoity – warunek ten Goście przyjmują bezwarunkowo.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 i jest zamieszony online pod adresem: https://www.osrodekprzystan.pl/regulamin/ . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają normy polskiego Kodeksu cywilnego.

 • Goście korzystający z usług OW “PRZYSTAŃ” zobowiązują się na piśmie przed zakwaterowaniem przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń personelu i służb.

 • Personel OW “PRZYSTAŃ” zawsze służy Gościom wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Życzymy zawsze udanego wypoczynku  🙂

 

 

Kierownik OW “PRZYSTAŃ” jest dostępny pod nr telefonu: 609 602 488  w godz. 8.00 – 19.00 za wyjątkiem soboty.

 

"Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (e-mail) przez Administratora (Właściciela Ośrodka) w celu wysyłki ofert własnych (informacji handlowej) drogą elektroniczną. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, obowiązuje także do zmiany celu przetwarzania. Szczegółowe zapisy odnośnie ochrony prywatności stosowanej przez Administratora znajdują się online pod adresem https://www.osrodekprzystan.pl/polityka-prywatnosci/ lub po kliknięciu w przycisk "Polityka prywatności" poniżej."