Nadmorski bieg na 5
14 sierpnia 2019
Ekopark Wschodni
Ekopark Wschodni Kołobrzeg
29 października 2019
Pokaż wszystkie

POMOC MEDYCZNA DLA TURYSTÓW – LEKARZE KOŁOBRZEG

 

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego gabinetu lekarza rodzinnego (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dlatego dla naszych gości publikujemy pełną informację na temat możliwości otrzymania pomocy medycznej w najbliższej okolicy.

SOR (SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY) – KTO MOŻE KORZYSTAĆ?

Niestety często z braku wiedzy na temat tego gdzie możemy się udać po pomoc, idziemy na SOR (Szpitalny oddział ratunkowy), który służy do tego by udzielić pomocy pacjentom, którzy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub śmierć. Dlatego też osoba w takim stanie wymaga natychmiastowych czynności ratunkowych, diagnostyki i leczenia.

Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy np.:

 • utratę przytomności;
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe;
 • urazy kończyn, złamania, zwichnięcia stawu;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • drgawki.

Jeśli będąc na wakacjach nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy innej poradni, która jest do Twojej dyspozycji w naszej okolicy.

POMOC MEDYCZNA W KOŁOBRZEGU

Adresy i telefony poradni lekarzy rodzinnych w Kołobrzegu czynnych w dni robocze w godz. 08:00 – 18:00:

 • Wojskowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu, Jedności Narodowej 86/88 | tel.: 94 351 96 71
 • ISPL, Łopuskiego 52 | tel.: 94 35 470 88
 • ISPL, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I | tel.:  94 35 470 88
 • ISPL, Tarnopolska 1c/d | tel.: 94 354 34 34
 • ISPL Unii Lubelskiej 31C | tel.: 94 353 00 18
 • Przychodnia Specjalistyczna Al-Med. Sp. z o.o., Wschodnia 3 | tel.: 94 354 22 2
 • Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, Kupiecka 5b | tel.: 94 352 16 21
 • NZOZ, Zapleczna 9a/13 | tel.: 94 354 21 52
 • Lekarz Rodzinny, Łopuskiego 31 | tel.: 94 354 22 40
 • ZOZ Pomorskie Centrum Medyczne, Kolejowa 1 | tel.: 94 352 78 79
 • Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Wschodnia 3 | tel.: 94 352 94 45

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Wymienione świadczenia w Kołobrzegu są udzielane w dni robocze, w godz. 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy w gabinetach lekarzy dyżurnych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33 | tel.: 94 35 303 56.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

DOWÓD UBEZPIECZENIA

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej – w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

 

"Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (e-mail) przez Administratora (Właściciela Ośrodka) w celu wysyłki ofert własnych (informacji handlowej) drogą elektroniczną. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, obowiązuje także do zmiany celu przetwarzania. Szczegółowe zapisy odnośnie ochrony prywatności stosowanej przez Administratora znajdują się online pod adresem https://www.osrodekprzystan.pl/polityka-prywatnosci/ lub po kliknięciu w przycisk "Polityka prywatności" poniżej."