[vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

Regulamin ośrodka wypoczynkowego „Przystań”

Pracownicy Ośrodka wypoczynkowego „Przystań” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w ośrodku Przystań wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. Jeśli Gość wykupił pobyt w pakiecie z wyżywieniem, wówczas wyżywienie rozpoczyna obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 2. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Po zarezerwowaniu terminu, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji, co będzie stanowiło potwierdzenie rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić na konto ośrodka w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji terminu.
 3. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez gościa rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 dni i mniej przed zarezerwowanym terminem.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu gościa (skrócenia pobytu w Ośrodku Przystań względem dokonanej rezerwacji) nie dokonujemy zwrotów. W przypadku chęci rezygnacji z wcześniej zarezerwowanych/ zamówionych/ wykupionych w pakietach posiłków nie dokonujemy zwrotów.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do kierownika ośrodka do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do biura ośrodka, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przyczynami od nas nie zależnymi takimi jak przerwy w dostawie prądu, wody czy stan pogody.
 7. Ośrodek zapewni:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
 8. Na życzenie gościa Ośrodek Przystań świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * wypożyczenie rowerów (w ramach posiadanego przez Ośrodek sprzętu)
  * wypożyczenie parawanów, ręcznika plażowego czy koca
  * wypożyczanie drobnego sprzętu sportowego
 9. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest określona przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić biuro ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie zniszczy je, wyrzuci bądź przekaże organizacjom charytatywnym.
 11. Ze względu na wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, żelazek, kuchenek elektrycznych, grzejników, urządzeń gazowych, i innych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz za znajdujące się w nich mienie. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju – po wcześniejszej konsultacji z gościem zostanie on obciążony kosztami naprawy.
 14. Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności, aby zwierzę nie zagrażało bezpieczeństwu innych osób. Zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec.
  Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel i zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z naprawą ewentualnych zniszczeń. W przypadku pobytów ze zwierzętami kierownik ośrodka zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji (10% wartości pobytu), która podlega zwrotowi w dniu wyjazdu, w przypadku braku zniszczeń wyrządzonych przez czworonoga.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Opuszczając pokój ostatniego dnia pobytu Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz kierownikowi ośrodka.
 16. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 18. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 19. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.
  Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom które zachowują się agresywnie lub sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 20. W obiekcie zabronione jest:
  1. palenie papierosów i spożywanie alkoholu na terenie całego obiektu
  2. zakłócanie spokoju innym gościom,
  3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 21.  Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

„Pomagając innym pomagasz i sobie, ponieważ wszelkie dobro jakie dajemy, zatacza koło i wraca do nas

Flora Edwards

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych soboowych
przez Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań” ul. Plażowa 19 78-132 Grzybowo. Przysługuje
mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl